KRÁTKÁ VODÍTKA - tzv. ručky, couračky

Ukázky naší práce, lze zkombinovat cokoliv!!!

Couračky vyrábíme v délkách:

dle zákazníka a plemene psa, nejčastěji kolem 20-30cm, delší pak dále ve 40 cm